Human Resource Management Consulting, Recruitment,Selection, Personality Testing
Management Consulting, Kiev, Ukraine
Management
Consulting
HRM Consulting
Recruitment, Selection, Personality Testing
Поиск и подбор управленческого персонала
и ключевых специалистов,
психологическое тестирование кандидатов,
внедрение методов управления персоналом

Select The Best!

Вернуться | Главная | Новости | Книги | Вакансии | Выставки в Украине | Банковские новости |

Новости страховых компаний Украины

Новые назначения, кадровые перестановки

Вієнна Іншуранс Груп: стабільний розвиток. Підсумки I півріччя 2009 року

Розмір страхових премій перевищив 4 млрд. євро
Прибуток (до сплати податків) становить приблизно 230 млн. євро
Двозначне зростання показників компаній Групи в більшості країн Центральної та Східної Європи
Заходи  оптимізації затрат призвели до сприятливого фінансового результату
Посилення позиція №1 на основних ринках Центральної та Східної Європи1 
    «Протягом перших шести місяців, Вієнна Іншуранс Груп показала доволі стабільний розвиток. Локально зберігається тенденція зросту на багатьох ринках Центральної та Східної Європи, як і очікувалося раніше. Ми посилили лідируючу позицію на ключових ринках Центральної та Східної Європи та збільшили ринкову частку до 16%», - прокоментував стан розвитку в 1-й половині 2009 року Гюнтер Гайер, Виконавчий директор Вієнна Іншуранс Груп. «Економічна ситуація в кожній країні різна, але завдяки своїй географічній диверсифікованості Група зберігає стабільність навіть у важкі часи. Диверсифікованість власних каналів продажу дозволяє компаніям Групи співпрацювати з клієнтами по різним напрямкам, і це дає можливість швидко адаптуватися до ринкових умов, що змінюються. Більш того, заходи Групи, щодо скорочення затрат, починають давати результати вже через шість місяців».

  1. Огляд ключових даних Групи за 1-ше півріччя 2009 року (згідно даних IFRS)2

 В першому півріччі 2009 року, загальний розмір страхових премій Вієнна Іншуранс Груп склав 4,25 млрд. євро., що на 0,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Розмір нетто зароблених премій збільшився на 4,1% (показники в Євро).
 Компанії Груп змогли утриматись на шляху зростання, незважаючи на існуючу важку економічну ситуацію. Показники отриманих премій у місцевій валюті значно збільшились на 6,3%, в той час коли нетто зароблені премії зросли на 9,7%.
 Прибуток Групи (до сплати податків, консолідований) склав 230,25 млн. євро за першу половину 2009 року, що вказує на досить позитивний результат порівняно з міжнародними тенденціями.
    Фінансовий результат у першому півріччі 2009 року склав 471,58 млн. євро. мінус 23,8% є беззаперечним доказом того, що важка економічна ситуація на риках капіталу все ще присутня.
 На 30 червня 2009 року  інвестиції Групи складали 25,08 млрд. євро, що, порівняно на 31.12.2008 року, є збільшенням на 2,2 %.
 Акціонерний капітал Групи збільшився на 8,5% та загальною сумою 4,49 млрд. євро. 
  1. Дані  Групи за 1-ше півріччя 2009 року по окремим напрямкам (консолідовані)

Майнове/ризикове страхування
 За напрямком страхування майна та ризиків загальна кількість отриманих премій склала 2,35 млрд. євро. Група досягла значного успіху навіть у збільшенні нетто зароблених премій на 10,4% у місцевій валюті.
 На ринках Центральної та Східної Європи, компанії Групи зафіксували збільшення премій на 6,4% (у місцевій валюті), у порівнянні з минулорічними показниками за той же період. Що стосується євро показників, отримані премії склали 1,35 млрд. євро.
 В країнах, що не належать до Центральної та Східної Європи, премії у цьому напрямку страхування досягли позначки 999,47 млн. євро, що на 1,6% більше, ніж за аналогічний період 2008 року. В Австрії, компанії Групи зафіксували премії в розмірі 962,60 млн. євро, що складає зростання на 1,6%, у Німеччині - 36,87 млн. євро, підвищення на 3,5%, порівняно з 1-м півріччям 2008 року. 
Страхування життя
 За напрямком  страхування життя загальний  показник отриманих страхових премій компаній Групи склав 1,47 млрд. євро, що на 5,2% більше, аніж за аналогічний період 2008 року. Такий позитивний результат був досягнутий в основному за рахунок суттєвого зростання нетто зароблених премій - +9,8%, порівняно з минулим роком.
    Ринок Центральної та Східної Європи відзначив значне зростання отриманих премій на 11,7% загальною сумою 627,40 млн. євро. Подвійне зростання показників було зафіксовано в даному сегменті саме в Чехії, Словаччині, Румунії, Хорватії, Болгарії та Угорщині.    
    В країнах, що не відносяться до Центральної та Східної Європи, обсяг отриманих премій в сегменті страхування життя склав 1,11 млрд. євро, що становить відповідно + 1,8% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. 
Страхування здоров’я
 В сегменті страхування здоров’я зростання отриманих премій Вієнна Іншуранс Груп дорівнює 2,9% і становить 162,85 млн. євро. 
  1. Програма  дій на майбутнє.

 Програма дій Вієнна Іншуранс Груп на майбутнє, була оголошена в березні 2009 року та вже показує перші ознаки успіху. Доказом цього є те, що Група займає перше місце в Центральній та Східній Європі та буде спроможна посилити свою конкурентоспроможність, незважаючи на наявну економічну ситуацію, спрямовуючи заходи на реалізацію існуючих потенціалів кожної компанії Групи.
   «Програма Групи, започаткована весною, вже приносить позитивні результати. Завдяки чітко спрямованим заходам нам вдалося реалізувати наявний потенціал та скоротити затрати майже на 40 млн. євро по всій Групі» - прокоментував перші ознаки успіху програми Гюнтер Гайер. «Ми робимо великий прогрес у досягненні поставлених перед нами цілей, а саме, скорочення затрат на 10 млн. євро в строк, який ми самі визначили».
   
   
Довідка про Vienna Insurance Group
    Вієнна  Іншуранс Груп (VIG) - лідер страхового ринку Центральної та Східної Європи. За межами вітчизняного ринку в Австрії, Група також веде свою діяльність через дочірні компанії та страхові холдинги в Албанії, Білорусії, Болгарії, Грузії, Естонії, Латвії, Ліхтенштейні, Литві, Македонії, Німеччині, Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словаччині, Туреччині, Угорщині, Україні, Хорватії та Чеській республіці. Окрім того, існують філії в Італії та Словенії.
    В Австрії до Групи, окрім Vienna Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG, входять такі компанії як Donau Versicherung, Sparkassen Versicherung. Крім того Група є співвласником Wüstenrot Versicherung.

Банковские новости Украины

Пресс-релизы. Бизнес/Финансы

Новости страхования

Финансовый навигатор

Все о страховании